Du kan nedenfor læse konklusionen af vores seneste undervisningsmiljøundersøgelse.
Denne konklusion bygger på to spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i hhv. forår og efterår - det vil altså sige på to forskellige årgange.
Formålet med at gennemføre to på hinanden følgende undersøgelser er at kunne sammeligne svarene fra to forskellige elevhold samt sikre validitet i svarene:


UNDERVISNINGEN

Eleverne på Hoptrup Efterskole er meget motiverede for at lære noget. Forholdet mellem lærer og elev er godt, lærerne er gode til at lytte til elevernes forslag til emner i undervisningen og eleverne har en større grad af medbestemmelse omkring hvordan der arbejdes i timerne.
Eleverne er glade for, at der bliver stillet krav til dem, og mængden af lektier og den tid der er til at lave dem er generelt passende.
Enkelte elever føler sig dog pressede pga. af deres lektier og mener, at det kan være svært at få opgaver mv. afleveret til tiden, da aktivitetsniveauet på skolen tit er højt.

 

SAMVÆR OG FÆLLESSKAB

Der er et godt fællesskab på Hoptrup Efterskole. Både i undervisningssituationer, på gangene og på værelserne giver eleverne udtryk for, at de har det godt sammen, og at tolerance og frihed til at være som man er er fremherskende. 
Særligt kontaktgruppen fremhæves som et forum, der har meget stor værdi for eleverne. Eleverne mener, at lærerne er gode til at hjælpe med sociale problemer, og at de ikke føler sig holdt udenfor eller alene. Eleverne fremhæver desuden, at der ikke bliver brugt meget tid på TV/computer mv.

  

SUNDHED

Eleverne fremhæver, at de er glade for at der er 6 måltider om dagen, og særlig frugtordningen - der betyder at eleverne igennem hele dagen kan forsyne sig med frisk frugt - er meget populær. Mange elever mener, maden er varieret og at de prøver noget nyt mad ind i mellem. Der er meget få elever der er begyndt at ryge i løbet af skoleåret.

 

SKOLENS INDRETNING

Skolens elever er meget tilfredse med skolens indretning. Særlig fremhæves værelserne og opholdsstuerne, der betegnes som hyggelige og atmosfærefyldte. Klasseværelserne er godt indrettet og såvel stole som lysforhold er gode. Skolens faglokaler er for den største del godt indrettet. Det bemærkes, at skolen kunne være mere tidssvarende udsmykket og at internettet er for ustabilt.

 

HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED EVALUERINGEN AF UNDERVISNINGEN 

Ud over det fysiske miljø på skolen, følger vi naturligvis også løbende op på selve undervisningen. I forbindelse med en netop gennemført undersøgelse, arbejdes der i øjeblikket på en ny handlingsplan, der skal udvikle både undervisningen og skolen yderligere.
Denne plan offentliggøres naturligvis her siden, så snart arbejdet er afsluttet.