Tysk Engelsk FacebookFlickrYoutube Instagram

Her kan du læse om skolens grundlæggende værdier og få info om målsætninger mv.

Skolen bygger på de grundtvigske skoletanker således forstået, at vi ser en værdi i det hele menneske og derfor vil være et sted, hvor liv og læring følges ad.

Det er for os en værdi, at eleverne opnår indsigt i og forståelse for kulturelle værdier og for deres eget liv og den verden, de lever i.

Ud fra nøgleordene livslyst og livsmod ønsker vi at skabe et rum hvor oplevelser, fællesskab og undervisning spiller sammen i levende vekselvirkning, og hvor der er plads til begejstring, undren, nysgerrighed, samt seriøsitet og faglighed.

Med udgangspunkt i almenkristne værdier, historien og samtiden ønsker vi at give eleverne de bedst mulige betingelser for at deltage i et demokratisk samfund og samtidig kvalificere dem til at være aktive og ydende deltagere i såvel det danske kulturliv som i deres eget liv.


Visioner og mål

Det er Hoptrup Efterskoles vision,


 • at give vores elever verdens bedste efterskoleoplevelse
 • at dyrke vores linjefag med professionalisme og engagement
 • at fastholde et højt fagligt niveau for alle fag
 • at fundamentet i vores skole er lyst, glæde og begejstring
 • at tilbyde et kreativt miljø der fordrer udvikling
 • at alle, der har deres gang på skolen, trives
 • at skolen spiller en væsentlig rolle i lokalsamfundet
 • at skolen er fyldt og har venteliste
 • at skolen befinder sig i en løbende udvikling


Det er Hoptrup Efterskole mål for eleverne,


 • at udvikle vores elever både menneskeligt og fagligt
 • at eleverne drives af lyst, glæde og begejstring
 • at eleverne har mulighed for at udvikle kreativitet og fantasi
 • at eleverne oplever gensidig respekt og respekterer hinandens forskellighed.
 • at alle elever føler et medansvar overfor skolen og deres egen hverdag
 • at eleverne gennem fælles oplevelser og anden samvær bliver gode til at indgå i et forpligtende fællesskab
 • at give eleverne indsigt i og forståelse for deres eget liv og den verden de lever i.


Det er Hoptrup Efterskoles mål for de ansatte,


 • at sikre alle ansatte plads til udfoldelse og faglig udvikling
 • at alle ansatte føler et medansvar overfor skolen
 • at undervisning og andet samvær med elever præges af lyst, engagement, dygtighed og professionalisme
 • at al samarbejde bygger på loyalitet og tillid
 • at alle medarbejdere tager ansvar for deres egen hverdag og for den generelle trivsel på skolen