Tysk Engelsk FacebookFlickrYoutube Instagram

I skoleåret 2023/2024 koster det kr. 2.675 pr. uge at gå på Hoptrup Efterskole - men du betaler ikke det hele selv.

Betalingen dækker ophold, undervisning, materialer, 1 studietur, turné og alt det andet vi i fællesskab laver. Der kommer ikke flere udgifter til i løbet af året.

Man får støtte til betalingen fra staten. Statsstøtten varierer fra ca. kr. 1.356 til ca. kr. 653 pr. uge, afhængig af husstandsindkomsten. Indkomstgrundlaget for beregning i skoleåret 2023/2024 er finansåret 2021.

Skolen er naturligvis behjælpelig med at udregne den endelige forældrebetaling for opholdet på Hoptrup Efterskole. Afhængig af husstandsindkomst bliver egenbetalingen fra ca. kr. 55.000 til ca. kr. 85.000 for et skoleår - alt inklusiv.

Efterskolernes Sekretariats hjemmeside, kan du også få hjælp til at beregne egenbetalingen.

I helt særlige tilfælde har vi mulighed for at yde et tilskud i form af individuelt supplerende elevstøtte. Det vil altid være en individuel vurdering, der ligger til grund for en sagsbehandling omkring individuelt supplerende elevstøtte, og på Hoptrup Efterskole forbeholder vi os ret til at prioritere vores støttemuligheder til familier der har været udsat for en pludselig og væsentlig indkomstreduktion.

Ansøgning om individuelt supplerende elevstøtte, sammen med dokumentation af økonomiske forhold der underbygger ansøgningen, fremsendes på mail til skolen. Såfremt der ansøges om individuel supplerende forud for skolestart er ansøgningsfristen den 1. maj.

Ved en eventuel afbrydelse af opholdet opkræves et gebyr svarende til 4 ugers skolepenge udover de almindelige skolepenge. Dette gebyr dækker tab af skolepenge samt administration.