Tysk Engelsk FacebookFlickrYoutube Instagram

Fra din første dag på Hoptrup Efterskole er du del af en kontaktgruppe. Den er en slags erstatningsfamilie, nu da du er væk hjemmefra.

Til hver kontaktgruppe hører en kontaktgruppelærer, og han eller hun er bindeled mellem skole og hjem (altså der hvor dine forældre bor...). Alle aftaler om fravær m.v. går gennem din kontaktgruppelærer. 

I kontaktgruppen:

  • spiser I alle hovedmåltider sammen
  • har I i fællesskab ansvar for at gøre et område på skolen rent
  • skal I være opmærksomme på, at alle har det godt og er med
  • har I mange andre opgaver og aktiviteter sammen
  • finder du din base - både i dagligdagen og ofte også når vi er på tur