Tysk Engelsk FacebookFlickrYoutube Instagram

Der findes intet fællesskab uden regler. Sådan er det også på Hoptrup Efterskole. Vi har reglerne for at passe på dig - og sørge for, at du er med til at passe på alle de andre. På den måde skaber vi sammen gode rammer omkring fællesskabet.

Som udgangspunkt forlanger vi af dig, at du vil medvirke positivt til, at du og alle andre får et rigtig godt år på efterskolen. Det tror vi faktisk også, at du har lyst til, hvis du vælger Hoptrup Efterskole. Det handler om at bruge sin sunde fornuft, og det forventer vi, at vores elever gør - helt på linje med personale og undervisere.

Desuden har vi følgende fire helt enkle regler. De er til for din skyld:

  • Du skal behandle andre ordentligt og værdigt
  • Du må ikke have nogen form for seksuel samkvem på skolen
  • Du skal deltage aktivt i skolearbejdet og de arrangementer, vi i fællesskab laver
  • Du må ikke indtage, besidde eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer

Et brud på én af disse regler kan medføre bortvisning fra vores skole.

Vi ser hver elev på vores skole som et individuelt menneske, der kommer med en helt unik historie. Derfor tillader vi os også at behandle vores elever forskelligt.